Direktorica EBRD: Balkanu trebaju dva vijeka da stigne prosječan nivo prihoda u EU

Autor  Jun 19, 2019

Zemljama Zapadnog Balkana trebalo bi skoro dva vijeka da dostignu prosječan nivo prihoda u Evropskoj uniji, ako bi napredovale niskim prosječnim stopama rasta, ukazala je direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan Zsuzsanna Hargitai sa sjedištem u Srbiji.

"To, međutim, može i treba da se promijeni, jer zemlje Zapadnog Balkana imaju dobro obrazovane ljude koji mogu biti produktivni kao i njihovi vršnjaci u zapadnoj Evropi. Bolje institucije, manje uplitanja države, više ulaganja u infrastrukturu – to su najvažniji zadaci i EBRD je tu da pomogne u svim oblastima", rekla je Hargitai za Biznis magazin.

Navela je da će ove godine EBRD u Srbiji uložiti do 500 miliona eura i prvi put više od 70 posto tih sredstava se odnosi na privatni sektor.

"Naš cilj nije povećanje finansiranja EBRD-a samo za sebe. Mi nastojimo da obezbijedimo takvo finansiranje koje nije dostupno u, inače, dobro razvijenom bankarskom sektoru u Srbiji i da kroz finansijski sektor stignemo do sve većeg broja malih i srednjih preduzeća (MSP). Drugo, željeli bismo da vidimo poboljšanu pripremu i implementaciju projekata u javnim infrastrukturnim projektima – što bi doprinijelo bržem postizanju opipljivih rezultata", kazala je je HHargitai.

Kako je objasnila, veći dio finansiranja EBRD-a u Srbiji bit će okrenut sektoru MSP-a, te da će se odnositi i na zelenu ekonomiju, hipotekarno i trgovinsko finansiranje, a sve preko kreditnih linija za banke i lizing kompanije.

"Među planiranim projektima u privatnom sektoru imamo planirane i direktne strane investicije. U javnom sektoru očekujemo da potpišemo prvi projekat klimatske otpornosti i navodnjavanja. Također, sa Beogradom nastavljamo sa prvim projektom za temeljnu obnovu i poboljšanje energetske efikasnosti u četiri velike javne zgrade, projekat koji ima snažnu podršku EU, uključujući i značajne investicione grantove. Preduzeće Srbija voz će također dobiti dodatna finansijska sredstva za novi vozni park", rekla je Hargitaj.

Kako je dodala, EBRD u Srbiji podržava reforme u mnogim oblastima, uključujući bolju koordinaciju i rad inspekcija, poboljšanje korporativnog upravljanja u EPS-u i kompaniji Srbija voz, kao i obuku stručnjaka za javne nabavke.

"Očekujemo da će sve ovo u srednjem roku rezultirati boljim poslovnim okruženjem za preduzetnike ili poboljšanjem operativne efikasnosti i usluga preduzeća u državnom vlasništvu. Proces pristupanja EU je podržao i stimulisao mnoge reforme. Redovni izvještaji EU o napretku također stvaraju pritisak da se ubrzaju reforme. Najnoviji izvještaj EU, nažalost, bilježi mali napredak u svim oblastima", istakla je direktorica EBRD-a.

Po njenoj ocjeni, neki od glavnih razloga relativne nerazvijenosti regiona Zapadnog Balkana su komplikovane poslovne regulative i procedure i veliki uticaj države u državnim preduzećima, koja uglavnom imaju nepravedne konkurentske prednosti u odnosu na privatne firme.

"Sve ovo, zajedno sa velikim neformalnim sektorom, ima mjerljiv negativan uticaj na učinak privatnih kompanija koje posluju u formalnom sektoru ili na njihovu spremnost da ulažu. Stope direktnih stranih investicija su i dalje znatno niže nego u centralnoj i istočnoj Evropi, što doprinosi nižoj produktivnosti rada i sporijem približavanju životnom standardu EU", navela je Hargitai.

Odgovarajući na pitanje koje su značajne investicije EBRD-a u privatni sektor u Srbiji ona je navela kompanije Forma Ideale, MK Grupu, Marbo, Bambi, koje su, kako je ocijenila, pokazale impresivan rast i postigle izvanrednost u korporativnom upravljanju.

"Zato i prodaju svoje konkurentne proizvode daleko izvan granica Srbije. Junajted (United) Grupa se istakla u uvođenju novih tehnologija, pružajući usluge širokopojasne i kablovske televizije sada u šest zemalja, a privukla je i velike globalne igrače privatnog kapitala. Orionove vrhunske ICT usluge koriste desetine hiljada domaćinstava, kompanija i velikih banaka u Srbiji. Stotine malih i srednjih preduzeća u Srbiji kojima je EBRD pružio poslovne savjete su u prosjeku povećala prodaju za blizu 14 posto godišnje", rekla je Zsuzsanna Hargitai za Biznis magazin.

Atrakcija