Kanalizacija otkrila koje se droge najviše koriste u regionu

Autor  Okt 29, 2019

Naučnici su napravili sveobuhvatnu mapu otpadnih voda iz kojih su vidljivi trenovi upotrebe narkotika u čak 120 gradova na svijetu. U tom istraživanju uključeni su i gradovi iz našeg regiona – Zagreb, Beograd, Sarajevo i Ljubljana. Za prva dva je uočen porast potrošnje kokaina.

Naučnici sa univerziteta u Salamanci u Španiji godinama su istraživali kanalizacije koje koristi oko 60 miliona ljudi. Tražili su tragove kokaina, metamfetamina, amfetamina i MDMA te su napravili sveobuhvatnu mapu otpadnih voda i trendova u upotrebi narkotika.

Istraživanje je pokazalo da je u Evropi vidljiv rast korišćenja kokaina, u Americi i Australiji primjetan je rast upotrebe metamfetamina, dok je najveći rast korištenja MDMA zabilježen u Holandiji.

Sa obuhvaćenih 37 zemalja i 120 gradova, ovo istraživanje je najveće sprovedeno ovog tipa, a obuhvatilo je Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.

Mapa pokazuje da su u Beogradu i Zagrebu najpopularniji kokain, dok u Sarajevu najrađe troše amfetamine. Slovenačka Ljubljana, prema karti pokazuje afinitet prema kokainu, ali u istraživanje je uključena tek godinu do dvije pa rezultate nisu previše isticali.

Prema istraživanju, u glavnom gradu Hrvatske je primjetan porast konzumiranja kokaina, i to najveći na području bivše Jugoslavije.

– Ovo je najveće istraživanje otpadnih voda ikada po broju zemalja (37) i gradova (120) koji su obuhvaćeni u periodu od 2011. do 2017. godine. Prikupljeni podaci dobijeni za kokain, amfetamin, metamfetamin i MDMA daju nam sveobuhvatnu sliku prostornih i vremenskih kretanja – kazala je Iria Gonzales Marinjo jedna od vodećih istraživača u timu.

Naučnici su počeli su sa istraživanjem kanalizacija 2011. godine. U želji da dobiju što realniju sliku, nisu koristili podatke prikupljene u vrijeme praznika kada se obično u svijetu koristi više narkotika.

Rezultati su pokazali da su u ukupnoj upotrebi droga najzastupljeniji gradovi poput Antverpena, Amsterdama, Ciriha, Londona i Barselone, dok su gradovi u Grčkoj, Portugaliji, Finskoj, Poljskoj i Švedskoj imali najnižu stopu ostataka droge u otpadnim vodama.

Atrakcija