Osnovan Kalendar influencera regiona Jugoistočne Europe u sklopu Svjetskog kalendara influencera Istaknuto

Autor 

Agencija Atrakcija pokrenula je Kalendar  influencera Jugoistočne Evrope kojim će pojedini influenceri dobiiti svoj dan u godini u Kalendaru influencera a koji će se obilježavati u zoni Jugoistočne Europe.

U Kalendaru će svoj dan dobiti najutjecajniji na netu po prinicpu "only by invitation". Na označeni Dan, Kalendar će o Influenceru plasirati prigodni medijski sadržaj te na atraktivan način obilježiti njegov / njen dan u godini.
Kalendar  influencera Jugoistočne Evrope je dio nedavno pokrenutog Svjetskog kalendara influencera  koji će biti realiziran i na razini sekotora uticaja i na razini država te jezički povezanih regiona.

Autor / osnivač: agencija Atrakcija