Influenceri atrakcije godine: Proglašenje influencerskih atrakcija 2020. Istaknuto

Autor  Jan 09, 2021

Agencija Atrakcija proglasit će influencerske atrakcije za 2020. godinu u Jugoistočnoj Europi.

Proglašenje će biti realizirano i prema sektorima uticaja a bit će provedeno u nekoliko faza u periodu do sredine prvog mjeseca 2021.godine.
(Uskoro više...)


Autor: agencija Atrakcija