Influenceri atrakcije godine: Proglašenje influencerskih atrakcija 2020. Istaknuto

Autor 

Agencija Atrakcija proglasit će influencerske atrakcije za 2020. godinu u Jugoistočnoj Europi.

Proglašenje će biti realizirano i prema sektorima uticaja a bit će provedeno u nekoliko faza i povezano je sa uvrštenjem u Kalendar influencera Jugoistočne Europe.

Autor / Osnivač: agencija Atrakcija

12.2020 - 2. 2021.