Renomirani japanski arhitekt, dobitnik Pritzkera 2014., Shigeru Ban, dizajnirao je posve prozirne javne zahode u parkovima u jednom od najpopularnijih…
O povratku u školu - "Prema podacima koji nisu opsežni za sada, u studijama se nije pokazalo veliki postotak oboljelih…
Post uglednog i uticajnog novinara Eldara Dizdarevića u kojem problematzira javni / medijski model / diskurs komunikcije u kontekstu pandemije…
Muzej bijesa i ogorčenja isključiće jezik mržnje i nacionalne i rasne netrpeljivosti.