Ne izručuje sud već ministar: Sud BiH još nije dobio ekstradicionu dokumentaciju iz RH za Mamića Istaknuto

Autor  Jun 11, 2019

Danas je u Sudu održano ročiste u ekstradicionom postupku na kojem je traženo izjašnjenje potraživanog Mamića o tome da li pristaje na pojednostavljeno izručenje ili želi redovnu proceduru, što je njegovo zakonsko pravo i na šta je Sud obavezan pitati svakog potraživanog. Potraživani Mamić se opredijelio za redovnu proceduru, saopćeno je danas iz Suda BiH.

Također, na današnjem ročistu je razmtrana opravdanost određivanja mjere privremenog pritvora. Sud je našao opravdanim odrediti adekvatne mjere zabrane, o čemu je donijeto rješenje.

Ističemo da Sud nije odlučivao o izručenju, niti Sud uopće odlučuje o izručenju. Naglašavam da je zakonska nadležnost Suda da provjeri ispunjenost uslova za izručenje u svakom konkretnom slučaju, o čemu danas također nije odlučivano, te će biti predmetom odluke Suda tek kad Sud dobije ekstradicionu dokumentaciju iz RH.

Konačnu odluku o izručenju će donijeti državni ministar pravde, na osnovu ZMPP u krivičnim stvarima, navedeno je iz Suda BiH danas nakon što je održano ročište Zdravku Mamiću.

Atrakcija