5.000 KM kazne ako spriječe štrajk?

Autor  Okt 07, 2019

Razmatranjem izmjenama i dopunama Zakona o štrajku u danas će biti nastavljena sjednica Narodne skupštine RS.

Izmjene i dopune Zakona o štrajku, predviđene su novčane kazne od 1.000 do 5.000 KM za poslodavce, ako ne pristupe postupku mirenja, ne donesu akt o minimumu procesa rada ili privremeno udalje zaposlenog ili mu otkaže ugovor o radu zbog organizovanja, odnosno učestvovanja u štrajku.

Među preostalim tačkama drugog nastavka 6. redovne sjednice su strategije o razvoja preduzetništva žena, unapređivanje položaja starijih osoba, te razvoju elektronske uprave u RS za period 2019. – 2022. godina, prenijeli su mediji RS.

Poslanici bi trebalo da razmatraju izvještaje o stanju u bankarskom sistemu u tom bh. entitetu, osiguranju, tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu, te između ostalog, izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS u 2018..

Na dnevnom redu su i izvještaji o poslovanju Investiciono – razvojne banke, Regulatorne komisije za energetiku, Garantnog fonda, Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti, kao i o radu Radio-televizije RS za 2017. i 2018. godinu.

Bit će riječi i o informacijama o dugu RS na kraju prošle godine, te implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici, kao i Prijedlogu odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u RS-u.


Radnički media servis

Atrakcija