Čovjek koji je dobio najveće uplate: Branko Kotarac, poduzetnik iz Zagreba

Autor  Okt 22, 2014

Branko Kotarac, tajkun - poduzetnik iz Zagreba i zastupnik tvrtke "Biersdorf" primio je ukupno 1,015.200 eura sa offshore kompanije na Gibraltaru.To je najveći iznos koji je isplaćen u aferi HT Mostar - Gibraltar.

 

Više: Prema dokumentaciji slovenskih istražnih organa kriminalne aktivnosti započete su 2007. godine kada su Stipe Prlić i Zoran Bakula namjestili tendere za marketinške usluge agenciji S.V.R.S.A. čiji je vlasnik Neven Kulenović.

Prvi ugovor je bio vrijedan 1,5 miliona eura dok je ugovor potpisan 2010. godine iznosio 4,5 miliona maraka. Nakon toga posredstvom meksičkog državaljnina Neven Kulenović osniva firmu 3 Media Limited na Gibraltaru na koju marketinške agencije i tv kuće iz Sarajeva prebacuju novac.

Prema sudskom rješenju Slovenije novac na Gibraltar su prebacivale sljedeće agencije: agencija SV-RSA d.o.o. Sarajevo uplatila je 2, 582.047 eura, Društvo Mreža plus d.oo. Sarajevo platilo je ukupno 685.964 eura, Društvo Pink BH Company d.o.o. Sarajevo platilo je ukupno 669.340 eura, društvo Ujedinjeni mediji d.o.o. Sarajevo uplatilo je ukupno 768.701 eura, Društvo UFA Media Sarajevo uplatilo 61.494 eura.

Kao što se vidi iz ovoh podataka, na offshore kompaniju a Gibraltaru nakon potpisivanja ugovora između HT Eroneta i SV-RSA prebnačeno je oko pet miliona eura.

Ubrzo nakon toga novac sa fantomske firme prebačen je na privatne račune: Adis Kadrić iz Sarajeva primio je 25.000 eura, Nijaz Gracić iz Sarajeva je primio ukupno 51.900 eura, Stipe Prlić, direktor Eroneta primio je 169.500 eura, Branko Kotarac poduzetnik iz Zagreba prmio je ukupno 1,015.200 eura, Darko Aleksić, direktor Mreže plus je primio 214.000 eura, Neven Kulenović, direktor SV-RSA primio je ukupno 541.597 eura, Edin Nuhić primio je ukupno 213.000 eura, Rusmir Nefić iz UFA Media 45.050 eura, Sanjin Kulenović 278.080 eura, Zoran Bakula iz Posušja primio je 225.390 eura, navodi FTV.

Iz ovih činjenica, navode pravosudni organi Slovenije, vidi se put novčanih transakcija koje su po osnovu namještenih javnih konkursa između Eroneta i SV-RSA stizale na račun preduzeća 3 Media a potom na račune Stipe Prlića, Zorana Bakule i ostalih uhapšenih u današnjoj akciji.