Agencijski rad u Italiji i Hrvatskoj - podudarnosti i razlike

Autor  Dec 21, 2017

U sklopu realizacije redovitih aktivnosti za 2017.godinu, u organizaciji Međuregionalnog sindikalnog odbora "Sjeverni Jadran" (MSO-SJ) koji okuplja sindikalne organizacije CGIL, CISL i UIL iz Italije te SSSH iz Hrvatske, održan je nedavno u talijanskom gradu Mestre blizu Venecije seminar pod nazivom "Agencijski rad u Italiji i Hrvatskoj-podudarnosti i razlike", na kojem su istaknute glavne značajke legislativnog uređenja rada putem agencija, piše sssh.hr.

Iskustva i praksu hrvatske strane, predstavila je Sunčica Benović, tajnica Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH), naglasivši kako je agencijski rad u Hrvatskoj realnost koju treba podvrgnuti još većoj kontroli zbog sve izraženije potrebe za kvalificiranom radnom snagom, posebice u sektoru turizma, gdje propisane kvote nisu dovoljne za zadovoljenje svih potreba tržišta rada. Agencijski rad generirao je povećanje broja ugovora na određeno vrijeme, čime se u Hrvatskoj stvara podloga uvođenju i drugih prekarnih oblika rada. Stoga su talijanska iskustva na tom području dragocjena, posebice u svjetlu najavljenih zakonodavnih promjena paketa radnog zakonodavstva.

Slobodan Kapor, dopredsjednik MSO-SJ-a i pravni povjerenik Ter. ureda SSSH Pula, istakao je korisnost rasprave i prikupljenih iskustava, koja će hrvatskoj strani poslužiti kao dragocjeno iskustvo prilikom utvrđivanja i reguliranja javnih politika na području agencijskog, ali i svih drugih oblika fleksibilnih radnih odnosa, u predstojećem razdoblju, piše sssh.hr.