Selimovića je kao prvorangiranog kandidata predložio i Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo