Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije F BiH podržao je akciju i oznaku Radnička preporuka za kupovinu proizvoda i usluga - "Kupujmo solidarno - Kupujmo od onih koji posebno poštuju prava radnika - Ne kupujmo i nekoristimo od izrabljivača radnika".