U prostorijama kompanije Argeta doo Sarajevo danas je svečano potpisan Pojedinačni kolektivni ugovor između SS PPDIVUT , Sindikalne organizacije Argeta i Argeta doo, piše Radnički media servis za Zapadni Balkan.