Svjetski muzej atrakcija djelovaće po inovativom modelu rada u formatu Muzeja-oznake i dodijeljivaće oznake i titule tokom pandemije za uvrštene sadržaje..