Građani sa strepnjom iščekuju naredne poteze političara koji uporno ignorišu jasne znakove sistema ranog upozoravanja na rizik od mogućeg sukoba