Kolektivni ugovor za djelatnost rudarstva u Federaciji BiH potpisan je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu.