Vlada i Parlament Federacije BiH nakon dugih pregovora mogli bi za koji mjesec usvojiti novi set preporuka i zakona koji su im radi rasterećenja gospodarstva i rasta investicijske klime predložili iz Udruge poslodavaca FBiH, piše Večernji.

Novo povećanje cijene plina uticat će na sve segmente društva, na poslodavce, ali i na građane zbog čega će predstavnici Kantona Sarajevo zatražiti povlačenje ove odluke, rečeno je to danas na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ovog kantona.

Generalna sekretarka Međunarodne konfederacije sindikata Sharan Burrow, na zahtjev predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) Selvedina Šatorovića, uputila je pismo premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću „zbog prekida socijalnog dijaloga i nepostojanja propisa kojim se garantuje minimalna plaća radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine“, saopćeno je iz SSSBiH.

(Radnički media servis) - Kao rezultat neodržavanja sjednica imamo nerazmotrenu Inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za utvrđivanje najniže satnice za 2018. godinu, mnoštvo normativnih akata koji nisu razmatrani na ESV FBiH, te neupoznavanje socijalnih partnera o sadržaju teksta Prijedloga Zakona o zaštiti na radu kojeg je Vlada FBiH utvrdila na svojoj sjednici održanoj 08.02.2018. godine, stoji u pozivu koji je uputio predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović predsjedniku ESV-a Edhemu Biberu a kojeg prenosimo u cjelini:

(Radnički media servis) - Pokušaj premijera Vlade FBiH da instalira marionetski sindikat ucjenom sa prekidom rada ESV-a do izbora novog rukovodstva SSSBiH naišao je na snažan odgovor iz Medjunarodne konfederacije sindikata.

(Radnički media servis) - Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović izjavio je danas u Sarajevu da je otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH svega nekoliko sati prije njenog početka, neozbiljno. Pojasnio je da nije korektno prema mnogim članovima ESV-a koji na sjednice dolaze iz udaljenih dijelova zemlje, kao i da je ovo otkazivanje neshvatljivo s obzirom na važnost tačaka današnjeg dnevnog reda.

(Radnički media servis) - Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine organizuje danas, 20. decembra 2017. godine vanrednu Konferenciju za medije, koja će se održati na 1. spratu Doma sindikata u Sarajevu sa početkom u 13:00 sati. 

(Radnički media servis) - Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH danas će razmatrati Nacrt zakona o zaštiti na radu, čije je donošenje predložila Vlada FBiH kako bi se stvorili uvjeti koji u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju rizike od povreda na radu, profesionalnih i oboljenja vezanih za rad.

(Radnički media servis) - Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije BiH poslodavci i sindikalisti zaključili su da je potrebno dodatno usaglasiti odredbe Nacrta zakona o zaštiti na radu, čije je donošenje predložila Vlada FBiH u okviru reforme radnog zakonodavstva budući da je postojeći Zakon o zaštiti na radu donesen 1990. godine.

Socijalni partneri u FBiH, kako su nam izjavili, za izmjene i dopune ZOR-a privi puta saznaju iz ovoga javnog priopćenja. Kako su nam rekli, potpuno je lažno obrazloženje vlade koje je navedeno da je to učinjeno „u konsultacijama i razgovorima sa instucijama, poslodavcima, sindikatima i svima koji su zaduženi za njegovu primjenu, objavio je Radnički media servis za Zapadni Balkan.