Nakon Covid-19, svijet se ne može vratiti na "staro", kažu gradonačelnici