Na otočiću se nalaze samo tri kuće, od kojih se dvije iznajmljuju, pa je jasno da ćete ovdje imati više privatnosti nego u drugim prenapučenim turističkim mjestima na Jadranu...