Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci izdao je preporuke za izradu sredstava za dezinfekciju.