Potpisivanjem granskog kolektivnog ugovora okončani su višemjesečni pregovori predstavnika Sindikata zdravstvenih radnika sa područja Srednjobosanskog kantona sa kantonalnom Vladom.

Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva danas su potpisali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, predsjednik Samostalnog sindikata rudnika FBiH Sefer Mušanović i predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić.

Od Opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj, još nema ništa. Ukoliko ubrzo ne dođe do dogovora sa socijalnim partnerima, nije neophodno da se potpiše ugovor. 

U prostorijama kompanije Argeta doo Sarajevo danas je svečano potpisan Pojedinačni kolektivni ugovor između SS PPDIVUT , Sindikalne organizacije Argeta i Argeta doo, piše Radnički media servis za Zapadni Balkan.

Stav svih socijalnih partnera na Vladin prijedlog opšteg kolektivnog ugovora konačno bi trebalo da bude poznat. Iz Saveza sindikata Republike Srpske je poručeno da je za njih prihvatljivo ono što je do sada ispregovarano. Da li to znači da će poslije višegodišnjih bezuspješnih sastajanja socijalnih partnera opšti kolektivni ugovor konačno biti potpisan?

Socijalni partneri još nisu dali konačnu riječ o predloženom tekstu novog opšteg kolektivnog ugovora u RS, a moguće je i da ovaj ugovor ne bude potpisan uskoro, kako je ranije najavljivano, prenosi Radnički media servis.

Nakon tri godine pregovora, Vlada, sindikati i poslodavci konačno su dogovorili Opšti kolektivni ugovor. Danas je usaglašen tekst, a do kraja maja trebalo bi da bude potpisan.

(Radnički media servis za Zapadni Balkan) - Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH premijer Novalić predložio je izmjene i dopune Zakona o radu Federacije BiH koji u pravom smislu još nije ni zaživo u praksi, saznaje Radnički media servis za Zapadni Balkan. Naravno sve se to dešava daleko sakriveno od javnosti, a da ne kažemo od dogovora sa druga dva socijalna partnera tj. Savezom samostalnih sindikata BiH i Udruženjem poslodavaca Federacije BiH koji, kako su nam rekli, nemaju pojma zapravo o čemu se radi.

(Radnički media servis za Zapadni Balkan) - U povodu izjave premijera FBiH, g-dina Fadila Novalića da je svako eventualno povećanje minimalne plate u iznosu većem od 3%, što je slovom i brojem 10,82 KM, „društveno opasno“, a želeći „spasiti“ duštvo, Savez samostalnih sindikata BiH podsjeća premijera na nekoliko činjenica:

Prijedlog koji su usaglasili predstavnici Saveza samostalnog sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH je za Vladu FBiH neprihvatljiv jer je protivan Ustavu FBiH, Zakonu o radu te Reformskoj agendi. Također, Vlada FBiH smatra da prijedlog zadire u ustavne nadležnosti Vlade FBiH, Parlamenta FBiH te da je predloženi ugovor opasan po stabilnost budžeta.