Prema registru potvrda o smrti u Meksiko Sitiju, u 4.777 slučajeva su ljekari pominjali Covid-19 kao mogući ili vjerovatni uzrok smrti, što je tri puta više od službenog broja smrtnih slučajeva u tom gradu.