Pravilo 21. vijeka glasi: Danas možete platiti ljudima da rade bilo šta. Kada se kaže bilo šta to podrazumijeva da možete platiti ljude da degustiraju pseću hranu, smišljaju ime za vaše dijete ili čekaju za vas u redu.