Poznati humorista Osman Džiho, dobio je svoj Dan u Kalendaru innfuencera regiona „Web Star“.  Njegov dan u Kalendaru influencera je 26. februar i na taj dan će se svake godine primjerno obilježiti djelovanje ovog uticajnog balkanskog humoriste, saopćeno je iz Kalendara influncera za agenciju Atrakcija.