Fond PIO Republike Srpske apeluje da poslodavci koji još nisu dostavili kompletne podatke o plati svojih zaposlenih u periodu od 1994. do 2017. godine to mogu učiniti do kraja ove godine u nadležnim poslovnicama, a protiv onih koji to ne urade podnijeće prekršajne prijave radi zaštite prava osiguranika.

"Ugovor o djelu ne može mijenjati radno-pravni odnos niti jedan sat ili dan. Porezna uprava može iskontrolirati te ugovore o djelu. Gdje nije ugovor o djelu, već ustvari prikrivanje zaposlenja ili djelomičnog zaposlenja, može poništiti ugovore o djelu i obračunati sve naknade onako kako bi trebalo sa svim pravima koje bi pojedinac imao", kaže Krnjić.

(Radnički media servis) - Sindikat metalaca Federacije BiH tvrdi da je ovaj sektor još više ugrožen i diskriminiran predloženim entitetskim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Totalna nastranost bh društva valjda se najbolje ogledala u činjenici da radnici stradali u pljačkaškoj privatizaciji godinama ne mogu ostvariti ni svoje posljednje radničko pravo – odlazak u penziju. Konačno, ukazala se šansa da se cijela populacija koju je na koljena bacila pljačka stoljeća, domogne zaslužene penzije.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je danas zahtjev članovima Kolegija Doma naroda PFBiH da na narednoj sjednici usvoje Izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u tekstu u kojem je usvojen i na sjednici Predstavničkog doma PFBiH. Time će se hiljadama radnika i radnica omogućiti da konačno riješe svoj status i odu u zasluženu penziju.