Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas se sastala s gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem i direktorima javnih preduzeća Komunalno d.o.o. Mostar i Deponija d.o.o. Mostar s kojima je razgovarala o aktualnoj problematici odlaganja otpada u ovom gradu, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Grupa građana "Jer nas se tiče" traži saniranje gradskog odlagališta te ne dopušta gradskim komunalnim poduzećima odlaganje prikupljenog smeća