Najveći dužnici za poreze i doprinose u Republici Srpskoj duguju oko 830,7 miliona konvertibilnih maraka, pokazuju posljednji podaci Poreske uprave RS, zaključno sa junom ove godine.