Usljed situacije s koronavirusom u našoj zemlji krizni štabovi su donijeli naredbe o zatvaranju određenih djelatnosti do daljnjeg, a što je pojedinim poslodavcima poslužilo da odmah otpuštaju radnike. Ekonomski stručnjaci su u više navrata upozorili da se otpuštanje radnika mora spriječiti i da država mora hitno naći rješenje. Faktor.ba je razgovarao sa Sinanom Husićem, predsjednikom Sindikata radnika rudnika u FBiH, koji naglašava da je konstatacija sindikata na čijem je čelu, ali i drugih sindikata, da su mnogi poslodavci odmah počeli kukati da propadaju posežući za otpuštanjem radnika.

Kolektivni ugovor za djelatnost rudarstva u Federaciji BiH potpisan je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu.

Nakon što su rudari svih rudnika u FBiH najavili generalni štrajk za 27. januar, Uprava "Elektroprivrede BiH'' je dala saglasnost za ispunjenje njihovih uslova - povećanje satnice sa 2,50 na 2,70 KM.

Kada su u pitanju rezultati namjenske industrije za prošlu godinu, Džindić ističe da je plan u potpunosti ostvaren

"Nalazimo se u jako složenoj i zahtjevnoj situaciji, prijeko nam je potreban ozbiljan i odgovoran zajednički angažman. Dostignuti nivo organizacije i jedinstva na sindikalnom planu moramo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu podizati na viši nivo. Nemamo izbora nego da se energično suprotstavimo i svim unutrašnjim slabostima koje još uvijek imamo u zabrinjavajućoj mjeri. Podrška javnosti i građana je naša potreba za koju se moramo boriti i koju moramo zaslužiti", kaže u razgovoru za Radnički media servis Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH koji je vođen u povodu Dana rudara.

Radnički media servis: U oktobru ste postigli Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Jeste li zadovoljni poštivanjem odredbi tog sporazuma?

Sinan Husić: Sporazum se u potpunosti primjenjuje, socijalni partneri su se obavezali na primjenu istog tako da i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH u potpunosti pokazuje da je riječ o ozbiljnom i odgovornom socijalnom partneru.


Radnički media servis: Ranije je isticano da rudare najviše interesuje povećanje cijene uglja jer će se time stvoriti određena vrsta kapitala kojim će se moći izvršiti finansiranje novih tehnologija i boljih uslova rada i boljih rezultata?

Sinan Husić: I danas smo mi zainteresovani za izmjenu cijene uglja kada je rijec o uglju koji se isporučuje iz rudnika JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo.
Cijena uglja je na istom nivou od 2009 godine i evidetno je da sa istom ima puno više razloga za zadovoljstvo u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo nego u rudnicima uglja u Federaciji BiH.
To pitanje je otvoreno, mi danas u Rudniku uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf-Uskoplje imamo visinu prosječne neto plaće nešto više od 1400,00 KM.
Sve obaveze se pravovremeno ispunjavaju, jedan od razloga zašto je tako se ogleda u tome da se na godišnjem nivou od 300.000 tona uglja iz navedenog rudnika samo 60.000 tona plasira prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo a 240,000 tona uglja se plasira na povoljnije tržište po rudnike koga itekako ima.


Radnički media servis: U toku su pregovori za kolektivni ugovor u oblasti rudarstva - kako pregovori teku, oko čega su sve najveća sporenja i kakav ishod očekujete?

Sinan Husić: Pregovarački proces nema željenu i potrebnu dinamiku. Vlada FBiH je pokušala uspostaviti model pregovaračkog procesa gdje se reprezentativni Granski sindikati za oblast rudarstva usaglašavaju sa predstavnicima JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo i RMU „Banovići“ u Banovićima.
Reprezentativni granski sindikati su proslijedili zahtjev Vladi FBiH da pregovarački proces vrati u okvire Zakona o radu u FBiH te u punom kapacitetu preuzme odgovornost za ishod pregovaračkog procesa.
Najviše spora proizvodi zahtjev reprezentativnih sindikata za povećanje minimalne neto satnice sa 2,50 na 2,70 KM. Ja lično sam jako umjereni optimista kada je u pitanju ishod pregovaračkog procesa.
Realno moguće je očekivati i najavu Generalnog štrajka od strane Reprezentativnih granskih sindikata u slučaju da pregovarački proces doživi neuspjeh.
Moji saradnici iz Upravnog odbora i Predsjedništva Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i ja smo spremni u takvoj situaciji predvoditi članove Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u Generalnom štrajku.
U takvoj situaciji u Generalnom štrajku bi učestvovalo preko 11.000 radnika iz svih rudnika uglja u Federaciji BiH.


Radnički media servis: Ovaj intervju radimo povodom obilježavanja Dana rudara.Kako će se sve obilježiti taj dan i kakve poruke želite poslati javnosti i članstvu sindikata?

Sinan Husić: Prvo čestitam svim radnicima u svim rudnicima uglja u Federaciji BiH Dan rudara. Njima i njihovim porodicama puno zdravlja, sreće i uspjeha u 2020 godini.
Nalazimo se u jako složenoj i zahtjevnoj situaciji, prijeko nam je potreban ozbiljan i odgovoran zajednički angažman. Dostignuti nivo organizacije i jedinstva na sindikalnom planu moramo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu podizati na viši nivo. Nemamo izbora nego da se energično suprotstavimo i svim unutrašnjim slabostima koje još uvijek imamo u zabrinjavajućoj mjeri.Podrška javnosti i građana je naša potreba za koju se moramo boriti i koju moramo zaslužiti.
Proiroteti se moraju ogledati u nastavku modernizacije i humanizacije rada u rudnicima, graditi uslove u kojima je moguće biti finansijski održiv te u takvim uslovima kreirati kvalitetniji životni standard svih radnika u svim rudnicima uglja u Federaciji BiH. Moramo imati snage da u svakoj situaciji pokažemo spremnost na borbu pod sloganom“ Svi za jednog jedan za sve“.


Radnički media servis: Kakvu budućnost mogu očekivati rudari, kakva iskušenja? Posebno ističemo sporenja oko gradnje novihTE te stavova koji dolaze iz Energetske zajednice i EU?

Sinan Husić: Biće teško, neće biti ni malo jednostavno, ispred nas su ozbiljna iskušenja.
Trebati će nam puno znanja i pravovremenosti kako bi uspješno prevazišli sve ono što nas očekuje. Realno je govoriti da su rudnici potreba u narednih 30 godina. U kom obimu i u kom organizacijskom formatu to će se svakako vidjeti u vremenu ispred nas. U određenim fazama su nam se na terenu znale pojaviti manje grupacije koje su iskazujući neozbiljnost ugrožavale puno toga što ne smijemo ugroziti.
Naša priča ne smije i ne može biti „ako mene nema ovdje gdje jesam po svaku cijenu neka nema nikoga nigdje“. Niko od nas iz rudnika uglja u FBiH nema pravo zarad ličnih interesa ugroziti ključni interes koji se ogleda u opstanku rudnika i sigurnosti radnih mjesta.
Ako se organizovano, ozbiljno i odgovorno na budemo borili za bolju budućnost, nećemo je imati.
Ja sam siguran da imamo snage, kapaciteta i znanja za bolju budućnost te da će vrijeme ispred nas pored sve problematike ponuditi i kvalitetniji i sigurniji život u rudnicima.


Radnički media servis: Nezaobilazno pitanje kada se razgovara sa predstavnicima sindikata jest tema iseljavanja. Gradjevinski sektor je već pogodjen odlaskom radne snage. Kako vidite problem iseljavanja kad je u pitanju sektor rudarstva?

Sinan Husić: Sigurno da boli spoznaja da mladi ljudi odlaze u velikom broju.Odlaze mladi ljudi i iz rudnika uglja u FBiH.
Informacije koje mi imamo govore da će to biti ozbiljan problem i za rudnike. Naši mladi ljudi svih profila su tražena radna snaga. Krajnje je vrijeme da predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH pređu sa riječi na djela.
Potrebno je kreirati stabilniji politički ambijent, izgraditi povoljniji poslovni ambijent u kome bi domaći investitori odlučnije i ozbiljnije investirali a u isto vrijeme znatno povećati interes ino investitora.
Pružiti snažnu podršku proizvodnji te omogućiti širu i masovniju proizvodnju koja može ponuditi kvalitetu po svim pitanjima.
Depolitizirati sve ono što se u normalnom sistemu ne smije politizirati. Povećati minimalnu plaću, kao socijalnu kategoriju te obezjediti uslove za rast svih drugih plaća, prevashodno u realnom sektoru.
Ako ne pokažemo mladima konkretnim djelima da su nam potrebni u našoj zemlji tada moramo prihvatiti činjenicu da smo mlade prisilili da bježe iz zemlje u kojoj su rođeni.


Radnički media servis: Nedavno je ESV FBiH opet započeo sa radom. Šta to znači sa SSRRFBiH i kako uopće vidite odredjena sporenja na ovu temu.

Sinan Husić: Deblokirati rad ESV-a FBiH je bila potreba na kojoj je insistirala velika većina reprezentativnih Granskih sindikata iz različitih oblasti.
Industrijski sektor je imao izraženu potrebu za navedenim te je vršio snažan pritisak na Vladu FBiH u cilju deblokade rada ESV-a FBiH. ESV može imati pozitivan uticaj na određene porocese u društvu, da li će doći do toga pokazati će  nam vrijeme ispred nas. Vrijeme je za potpuno ozbiljan pristup socijalnom dijalogu na nivou ESV-a FBiH.
Izgubljen je veliki broj radnih mjesta u Aluminij d.d.-Mostar, imamo izuzetno ugrožena radna mjesta u lukavačkom GIKIL-u, radna mjesta u rudnicima više nisu tako sigurna, metalna industrija zaslužuje veći stepen sigurnosti radnih mjesta i kvalitetniji životni standard radnika u tom sektoru, oblast tekstila prerade kože i obuće bilježi ozbiljan razvoj i napredak po pitanju proizvodnje, nema značajnijeg rasta životnog standarda radnika u navedenoj oblasti.
Građevinski sektor je u dobroj mjeri neuređen po mnogim pitanjima pa možda su radnici u građevinskom sektoru trenutno u najtežoj situaciji, radnici u trgovini i uslogama svaki dan moraju biti na raspolaganju poslodavcu i svima nama drugima za male plaće i  još su radna mjesta nesigurna. Još uvijek je puno sive ekonomije, pojedinci raspolažući jeftinom radnom snagom na nezakonit način se brzo bogate te postavljaju potpuno neprihvatljive standarde.Sve su ovo teme koje mogu biti tretirane pored drugih kroz ESV FBiH.
Svi imamo pravo na individualni ili kolektivni stav, mislim da nekada iskazujemo spremnost za prelaženje određenih granica prilikom predstavljanja stava.
Trebamo pokušati svi zajedno na realnim osnovama kreirati zajedničke stavove po određenim pitanjima te usaglasiti modalitet na osnovu koga planiramo izvršiti realizaciju zadatih ciljeva.
Svakako da SSRRFBiH ima namjeru ponuditi konstruktivan pristup ESV-u FBiH te zajedno sa svim drugim sindikatima raditi na zaštiti interesa radnika iz svih oblasti i djelatnosti

Radnički media servis
Atrakcija

U toku su pregovori za kolektivni ugovora u oblasti rudarstva u kojima sindikalni predstavnici rudara traže povećanje najniže neto satnice sa 2,50 KM na 2,70 KM. Međutim, povećanje satnice u Vladi FBiH vežu za korekciju cijena uglja, odnosno, poskupljenje električne energije.

Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva danas su potpisali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, predsjednik Samostalnog sindikata rudnika FBiH Sefer Mušanović i predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić.

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH podržao je akciju i oznaku „Radnička preporuka za kupovinu – Kupujmo solidarno“ i zvanično je sponzor ove akcije i oznake. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH najavio je da će ovu akciju podržati i članice ovog sindikata.

Predsjednik Samostalnog sinidkata radnika rudnika FBiH u Sarajevu je 7. oktobra održao sastanak u Vladi FBiH sa ministrom Nerminom Džindićem na kojem je bilo više tema, a među kojim i zaposlenje supruge poginulog rudara Samre Odobašić.

Sindikat radnika rudnika FBiH obezbijedio finansijske uslove u cilju poštivanja aktuelnog kolektivnog ugovora do kraja godine te obezbjedio svako postojeće radno mjesto u rudnicima i mislimo da je to odličan rezulatat u pregovorima koje smo vodili u prethodnom periodu i sa Elektroprivrednom BiH i resornim ministarstvom, izjavio je za Radnički media servis Sinan Husić, predjsednik ovog sindikata.