Nisu danas samo protesti pred Vladom FBiH, već i u rudnicima, rekao je za Radnički media servis Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika FBiH.

Predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić za TV1 je potvrdio da će pred sjedištem Vlade Federacije BiH sutra biti održan protest rudara, te da više nema dileme da će rudari stupiti u generalni štrajk 13. septembra.

 (Radnički media servis)  - Ono što su vladini sindikati uradili krovnom sindikatu – sad im se vraća po istom konceptu: nakon što su pojedini granski sindikati doveli obične radnike zaposlene u Savezu samostalnih sindikata BiH u težak položaj da ne mogu primati plaću koju su zaradili, te stavili ih u ogromnu neizvjesnost pogotovu sad pred početak školske godine, proradila je čuvena solidarsnost: sindikalne podružnice kreću u veliku solidarnu akciju spašavanja krovnog sindikata – jedinog garanta za sve radnike. 

(Radnički media servis za Zapadni Balkan) - Jakov Nikić, stara garda, ugledni i dugogodišnji sindikalist, jedan od osnivača SSSBiH, posljednju je funkciju imao kao predsjednik KO sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, u intervju za Radnički media servis za Zapadni Balkan otvoreno govori o aktuelnim dešavanjima na sindikalnoj sceni, uplitanju Vlade FBiH i vlasti, mućkama pojedinih granskih sindikata ...