Organi Sindikata PPDIVUT upućuju upozorenje Vladi Federacije BIH da ozbiljno sagleda moguće posljedice zbog donošenja ovakvih predloženih mjera, koje mogu biti nesagledive socijalnim buntom, koji bi se teško mogao kontrolisati, jer u ovom vremenu kada su i građani i radnici u jednoj velikoj neizvjesnosti za sebe i svoje porodice. Teško je predvidjeti kuda bi sve moglo krenuti izazvano akumuliranom negativnom energijom

Sindikat policije Unsko-sanskog kantona (USK) danas je u pet minuta do 12 sati na Gradskom trgu u Bihaću organizirao najavljeni protestni skup, na kojem su još jednom tražili izjednačavanje osnovice za platu s ostalim budžetskim korisnicima, javlja Fena.

Od 2000. pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima pala je u 22 od 27 država članica EU. Posljedica je to, ističe se, hotimičnih politika država članica i Europske komisije, često svjesno sa ciljem slabljenja sindikata, ali i zbog pogrešnog mišljenja da su viša razina prava i velika pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima štetni za gospodarstvo

Kada su u pitanju rezultati namjenske industrije za prošlu godinu, Džindić ističe da je plan u potpunosti ostvaren

"Kompromis je novi Kongres koji će riješiti sva sporna pitanja, lično nisam kandidat za predsjednika a ni za bilo koju drugu poziciju u SSS BiH, a mišljenja sam da predsjednik SSS BiH treba biti osoba koja dolazi iz realnog sektora. Obzirom na stanje u realnom sektoru to bi bilo sigurno dobro riješenje. A ono što je jako važno reći da je 8 industrijskih granskih sindikata potpisalo svoj Sporazum u cilju novog Kongresa i deblokade ESV. Posebno želim istaći da grana koju predstavljam će uvjek ostati u SSS BiH, nismo za druga rješenja kao što je formiranje nekog drugog Saveza. Mislim da ovaj SSS BiH mora biti primjer svima a posebno sindikatima u okruženju. Zato moja poruka je „Zajedno smo jači“ novi Kongres novo rukovodstvo SSS BiH", kaže u razgovoru za Radnički media servis Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH

Sindikat policijskih službenika u Hrvatskoj najavio je protest i štrajk, jer im nije pružena prilika da ponude prijedloge kako da poboljšaju materijalni položaj svojih članova, kao i prava koja se tiču krivičnopravne zaštite i lažnih anonimnih prijava.

U toku su pregovori za kolektivni ugovora u oblasti rudarstva u kojima sindikalni predstavnici rudara traže povećanje najniže neto satnice sa 2,50 KM na 2,70 KM. Međutim, povećanje satnice u Vladi FBiH vežu za korekciju cijena uglja, odnosno, poskupljenje električne energije.

Koeficijenti i dostojanstvo. Dvije su to inače malo korištene riječi koje su sindikati uveli u svakodnevnu upotrebu u gotovo dva mjeseca koliko ukupno traje štrajk u školama. Štrajk koji je završio  dogovorom s vladom.

Malo vijeće Sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije i Samostalni sindikat odgoja i obrazovanja HNK donijeli su odluku o štrajku upozorenja, koji će se održati u ponedjeljak, 9. prosinca, i to prvi sat prve smjene i prvi sat druge smjene.

Zaposleni koji prima najnižu platu od 450 KM, s obzirom na prosječne cijene, za kilogram hljeba mora da radi 53,5 minuta, kilogram svinjetine tri sata i 40 minuta, za kilogram čajne sedam sati, a za kilogram teletine jedan cijeli radni dan i još 50 minuta.