Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske se protivi tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku o kojem se vodi rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer se na neustavan način ograničava pravo na štrajk u djelatnostima u kojima se Vlada Republike Srpske pojavljuje u funkciji poslodavca.