Grupa građana "Jer nas se tiče" traži saniranje gradskog odlagališta te ne dopušta gradskim komunalnim poduzećima odlaganje prikupljenog smeća