Potrebno je imati samo instaliran Viber i stabilnu internet konekciju, a kamera omogućava da se djeca nadgledaju dok su roditelji odsutni