Kao i većina drugih sportova, i sezona 2020 u Formuli 1 je (za sada) odložena, najkraće do maja.