Pojašnjavajući o kakvom se brodu radi, kazao je da bi se moglo reći da je ova jahta mini-hotel na moru