Dok potrošačka korpa i cijene osnovnih životnih namirnica rastu, a prosječne plaće u realnom sektoru ne mogu pokriti životne troškove, državni službenici ne odustaju od garantovanih prava po osnovi kolektivnog ugovora iz 2008. godine. Potražuju više od 80 miliona maraka, po osnovi tužbi iz radnopravnog odnosa, što bi sa zateznim kamatama moglo iznositi i mnogo više. U budžetu FBiH tih miliona nema. I državni službenici pozvani su da se odreknu kamata vansudskom nagodbom. Dok tužbe dolaze na naplatu iz budžeta, hoće li biti novih zaduženja za pokriće dugova?

Za 209 radnika koji su ispunili uslove za penziju iz 11 preduzeća u stečaju bit će uvezan radni staž, a za tu namjenu bit će utrošeno oko 3 miliona maraka.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 185. sjednici usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu „Alumunij“ d.d. Mostar u periodu 2015-2019. godina u kojoj se kaže:

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, nakon završene natječajne procedure koju je, u skladu sa odlukom Vlade, provela Agencija za državnu službu FBiH, imenovala više direktora federalnih uprava, zavoda i agencija, saopćeno je iz vlade.

Kako se navodi u revizorskom izvještaju, ova sredstva nisu namjenski trošena niti je utvrđena svrha finansiranja političkih stranaka, s obzirom da stranke nisu dostavile odgovarajuće izvještaje o utrošku novca

Od ukupno 12 federalnih ministarstava, samo je njih pet dobilo pozitivne ocjene revizora kada je riječ o poslovanju u 2018. godini, piše Faktor.ba

Vlada FBiH usvojila je izvješće o realizaciji programa rada i financijsko izvješće Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. Kako se navodi u izvješću, prema stanju iz registra poduzeća predviđenih za privatizaciju iz 1999., nakon prihvaćenih revizija prethodno izvršene vlasničke transformacije (tzv. Markovićeva privatizacija), državni kapital u 1450 poduzeća utvrđen je u iznosu od oko 17,3 milijarde KM, piše Večernji list BiH.

U posljednjem broju Službenih novina Federacije BiH objavljena je odluka Federalne vlade kojom se utvrđuju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Podsjetimo, Večernji list za BiH je ranije objavio u negativnom konktekstu ideju o podjeli ministarstava pišući o ministarstvu energije FBiH

Sve ok, ali šta je sa kreatorima nastanka dugova i odgovornosti institucija ili osoba koji su doveli do enoprmnih iznosa koje treba isplaatiti?