Australija je raj za surfere, kontinent poznat po svojim morskim valovima. No, možda niste znali da se jedan od tih valova prenio u stijene i da je Australija dom ludoj kamenoj formaciji koju mnogi smatraju prirodnim čudom svijeta.