Čistka privatnih fakulteta u Srbiji Istaknuto

Autor  Nov 13, 2019

"Visoka škola za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu neće biti jedina kojoj je zabranjen rad. Biće toga još", rekao je za Novosti Mladen Šarčević, ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

"Zagrebali smo i vidjeli da ima veoma mnogo nepravilnosti. Na jednoj od državnih visokih škola arhitekta predaje sociologiju, u Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji predaju samo tri ljekara... Pola visokih škola nema odgovarajuće kadrove. Svi koji ne poštuju zakone biće kažnjeni, iskorjenićemo sve što ne valja. Radiće metla, nećemo stati", poručio je Šarčević.

Prosvjetna inspekcija Srbije poslije vanrednog nadzora, zabranila je rad Visokoj školi za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu. Prethodno, rad je zabranjen školama u Tutinu i Trsteniku.

On je naglasio da škola u Kragujevcu nije akreditovana, te da je radila sa početnom akreditacijom, jer nisu dobili licencu za rad.

"Moramo da uvedemo indikatore kvaliteta, a to je najteži posao. Za to imamo podršku akademske javnosti", rekao je Šarčević.

On je pojasnio da su svake godine određene oblasti u fokusu rada inspekcije, a da su ove godine to privatne ustanove. Inspekcija je bila i na jednom od fakulteta "Megatrenda", gdje je utvrđeno da ne ispunjavaju sve uslove, pa im je ostavljen rok da navedene nepravilnosti isprave. Ministar je najavio da će proces akreditacije visokoškolskih ustanova biti pažljivo praćen, pišu Novosti.rs

Kao poseban problem on je naveo visoke škole u Srbiji i istakao da je mreža visokih škola, koju je Ministarstvo prosvete uvelo, mnogo doprinijela regularnosti u poslovanju.

Inače, Visokoj školi iz Kragujevca zabranjeno je da organizuje i sprovodi upis i polaganje ispita do kraja zimskog semestra. Naloženo je i uklanjanje natpisa i drugih obavještenja o radu ustanove iz svih prostorija koje koristi ta škola, kao i prestanak reklamiranja, a do ispunjenja propisanih uslova.

Prosvjetna inspekcija pronašla je da su u Visokoj školi za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu matične knjige studenata vođene neuredno i da se ne može se utvrditi tačan broj upisanih studenata. Utvrđeno je i da škola nema potreban broj nastavnika, Saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Atrakcija