Svjetski kalendar brandova

Autor  Mar 05, 2021

Svjetski kalendar brandova omogućuje brandovima da imaju svoj dan u godini te da ga obilježe na poseban i atraktivan način uz masovnu pažnju javnosti.

Svjetski kalendar brandova pokrenut je početkom 2021. godine od strane agencije Atrakcija kao model obilježavanja jednog dana u godini koji pripada jednom brandu ili jednom brand proizvodu. U Svjetski kalendar brandova ulazi se isključivo na poziv po modelu “only by invitation” , a podijeljen je na više kategorija(muzika, film, art, ,,,) te u tri sektora:

-          svijet

-          države

-          jezički povezani regioni

Svjetski kalendar brandova, uz podršku pokrovitelja i sponzora, želi modelom snažnog fokusa posvetiti dan jednom brandu ili brand proizvodu te obilježiti ga na posebno atraktivan i upečatljiv način.


Svjetski kalendar brandova formirao je posebni odjel za regione pa tako i za region SEE „Kalendar brandova Jugoisočne Europe“

Agencija Atrakcija

5.mart 2021.