Alarm za linč Istaknuto

Autor  Sep 09, 2021

Public Alarm će u sklopu svojih aktivnosti plasirati i samostalni Alarm za linč kako bi alarmirao javnost na sadržaje koji mogu imati takve elemente..

Alarm za linč će imati i prateće oznake :

- Sadržaj možda nudi sumnju bez čvrstih dokaza s ciljem satanizacije. Sadžaj fokusira korisnika isključivo na sumnju i ne nudi distancu od konačnog ili drugačijeg ishoda.
- Sadržaj možda može imati elemente mogućeg široko organiziranog i osmišljenog linča zbog namjerne upotrebe prevage nedokazanih elemenata nad dokazanim.
- Sadržaj možda može imati elemente linča jer potencira konačnost samo na osnovu sumnji i nedokazanosti te ima oblika kampanje koja ima strukturu ekstremnog linča s ciljem eliminacije ili diskvalifikacije,

Uvrštenje na Listu žrtava mogućeg linča

Public alarm će publikovati i  "Listu žrtava moguućeg linča" i redovno je ažurirati. 

Public Alarm i Alarm za linč pokrenula je agencija Atrakcija.