Evo zašto BiH gubi radnu snagu: 2 godine pregovora i još ništa od kolektivnog ugovora u RS Istaknuto

Autor  Jul 17, 2019

Od Opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj, još nema ništa. Ukoliko ubrzo ne dođe do dogovora sa socijalnim partnerima, nije neophodno da se potpiše ugovor. 

Rekao je to za ATV ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Duško Milunović predlaže nova rješenja.

"Vidjećemo u kom ćemo pravcu da idemo u narednom periodu da li će da se nastave ti razgovori o opštem kolektivnom ugovoru ili ćemo da vidimo da u Zakonu o radu po mom mišljenju, što je u ovom trenutku prihvatljivije, obezbijedimo jedan dio prava koji je predviđen opštim kolektivnim ugovorom da se ugradi o Zakonu o radu", naveo je Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Nakon pregovora sa predstavnicima Sindikata, Unijom poslodavaca i Vladom Republike Srpske, iz Konfederacije sindikata tvrde da još nije kraj sastancima. Smatraju da postojeći tekst Opšteg kolektivnog ugovora ne štiti prava radnika.

"Ne možemo mi pregovarati oko opšteg kolektivnog ugovora i iznosa visine tih naknada ukoliko je to sve integrisano u platu. Da li će doći do opšteg kolektivnog ugovora čisto sumnjam iako jedan sindikalna centrala u Republici Srpskoj očajnički želi da stavi potpis na dokument koji neće obuhvatiti 70.000 ljudi i koji će pružiti manji obim prava od trenutno dostignutog nivoa prava", rekoa je Božo Marić, Konfederacija sindikata.

Nekoliko stavki u tekstu ugovora nije prihvatljivo za poslodavce.Imali su zamjerke na broj dana godišnjeg odmora zaposlenih, na broj slobodnih dana u posebnim situacijama, kao i na način isplate regresa. Visinu regresa u iznosu najniže plate mnogi poslodovaci neće moći da isplate odjednom, tvrde u Uniji udruženja poslodavaca.

Saša Trivić kaže da postoje mala šanse da se tri socijalna partnera dogovore.

"Dio našeg članstva je odbio nekih pet, šest stavki kao neprihvatljive i mislim da su naši zahtjevi sa naše strane za druge sindikate neprihvatljivi i onda je najbolje da o tome više ne razgovaramo jer očito da ne možemo postići dogovor", kaže Saša Trivić, Unija Udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Ova vrsta tripartitnog pregovaranja je nepoznata u zemljama regiona i Evropi. U većini zemalja se vode pregovori i potpisuju posebni, odnosno granski ugovori.

"Ni u Srbiji, ni Hrvatskoj, Crnoj Gori, prestao je sa važenjem i u Federaciji i u Evropi ova vrsta pregovaranja je gotovo nepoznata", rekao je za ATV Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Pregovori traju već dvije godine. U Vladi Republike Srpske još ranije su rekli da čekaju da se o opštem kolektivnom ugovoru izjasne svi socijalni partneri.

Radnički media servis


Atrakcija