Za 5 god. skoro milion stanovnika manje u BiH Istaknuto

Autor  Avg 27, 2019

Ukupno 405.476 nezaposlenih osoba je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, bilo juna 2019. godine u Bosni i Hercegovini, od čega je u FBiH bilo 308.443, u RS 89.373 a u Brčko distriktu 7.660 nezaposlenih.

Podaci o nezaposlenosti su, uprkos nastojanju političkih struktura da iz godine u godinu iskažu manji broj nezaposlenih, alarmantni budući da zvanični podaci Agencije za statistiku BiH kazuju da je 2018. godine BiH imala ukupno 2,7 miliona stanovnika, od čega tek 2,3 miliona radno sposobnih. U međuvremenu se taj broj znatno smanjio.

– U periodu od juna 2014. do juna 2019. godine nezaposlenost je u BiH smanjena za 139.886 osoba ili 25,65 odsto – navodi se u zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH, među kojima se, pritom, zanemaruje da je prema zvaničnim rezultatima Popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini živjelo 3,5 miliona stanovnika.
U BiH je maja 2019. godine, prema podacima Agencije za statistiku BiH, bilo 829.477 zaposlenih. Od tog broja u FBiH je bilo zaposleno 532.779, u RS 278.838 i u Brčko distriktu 17.860 osoba. U istom periodu 2014. u BiH je bilo 702.070 zaposlenih osoba, tačnije 443.155 u FBiH, 242.490 u RS i 16.425 osoba u Brčko distriktu.

– U FBiH zaposlenost je porasla za 89.624 osobe ili 20,22 odsto. U RS zaposlenost je porasla za 36.348 osoba ili 14,99 odsto. U Brčko distriku zaposlenost je porasla za 1.453 osoba ili 14,99 odsto – stoji u statističkim pokazateljima Agencije za statistiku BiH “Zaposlenost – nezaposlenost” za period od 2014. do 2019. godine, piše Klix.

Radnički media servis za Zapadni Balkan

Atrakcija