Mišić: Donijeti plan za povećanje plata od najmanje 10 odsto godišnje

Autor  Sep 11, 2019

Savez sindikata Republike Srpske dostaviće sutra na razmatranje dokument Vladi Srpske za održavanje tematske sjednice o pravima radnika, sa zahtjevom da Vlada donese trogodišnji dokument o povećanju plata za najmanje 10 odsto godišnje, rekla je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

- Bez takvog dokumenta mi ćemo imati situaciju kakvu imamo sada, da poslodavci gube volju da pregovaraju o kolektivnom ugovoru, da pričaju da treba povećati plate kao da će to neko drugi uraditi umjesto njih - rekla je Mišićeva i navela da od Vlade Srpske, kao socijalnog partnera, očekuje da prihvati dokument, prenosi Srna.

Mišićeva je nakon današnje sjednice Predsjedništva Saveza sindikata u Tesliću rekla novinarima da očekuje da će povećanje plata promijeniti trenutnu sliku kretanja radne snage u Srpskoj.

- Cilj je da se poveća najniža plata, da se povećaju sektorske plate i da radnici budu više motivisani, a da poslodavci ne budu sebični i da ne koriste sve benefite koje im daje država, a nisu spremni da svoju dobit dijele radnicima", rekla je Mišićeva.

Ona je danas predstavila dokument "Veće plate i bolji uslovi rada za ostanak radnika u Republici Srpskoj", za koji kaže da je proizvod ljetne kampanje koju je realizovao ovaj sindikat i koji će sutra biti upućen Vladi Republike Srpske.

Prema njenim riječima, prvi dio dokumenta čine rezultati istraživanja plata i položaja radnika u Srpskoj, drugi se tiče mjera Vlade Srpske da se zaustavi odlazak radnika, a treći je prijedlog zaključaka.

Mišićeva je pojasnila da se u dokumentu predstavlja socijalno-ekonomsko stanje u Republici Srpskoj u proteklih 10 godina.

- Moram priznati, kada smo sve stavili na papir, da je Vlada Srpske prilično bila naklonjena u ovom periodu prema poslovnoj zajednici bez obzira što oni svakodnevno kukaju kako je teško i kako se mora nešto uraditi za privredni ambijent. Mi to podržavamo, ali pokazatelji su sasvim drugačiji - istakla je Mišićeva.

Ona je navela da se više od milion KM godišnje slije u privatni sektor s namjerom da se povećaju plate i stvore bolji uslovi privređivanja.

Mišićeva je rekla da je "u posljednjih 10 godina godišnje plata rasla samo 12 KM".

- Ako odbijemo onih 30 KM koje je dala Vlada kroz neoporezivi dio plate, onda su poslodavci godišnje izdvajali samo 12 KM na povećanje plata radnika i to se kasnije manifestovalo kroz povećanje prosječne plate, a prosječna plata ne znači nužno da su povećane one najniže plate, a to su oni radnici koji rade za 450 KM u pedesetočasovnoj radnoj sedmici, a ne četrdesetočasovnoj - izjavila je Mišićeva.

Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da će ovaj sindikat dostaviti na razmatranje Vladi i svoj prijedlog programa globalnih i sektorskih mjera za Vladin program ekonomskih reformi za period 2020-2022. godine.

Stanković je naveo da su mjere, koje su u skladu sa potpisanim Memorandumom sa Vladom Srpske za period 2018-2020. godine, podijeljene u tri grupe - zakonodavne, strateške i socijalni dijalog.

On je rekao da u okviru zakonodavnog dijela sindikat insistira na donošenju zakona o radu, posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kao i zakona o inspekciji, koji su u proceduri.

Prema njegovim riječima, između ostalog, insistira se i na zakonima o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju,kao i mobingu, te zakonu o udruženjima i fondacijama.

Strateške aktivnosti predviđaju donošenje strategije o bezbjednosti i zaštiti zdravlja na radu, kao i programa socijalnog zbrinjavanja radnika.

- U oblasti socijalnog dijaloga mi želimo zaključivanje kolektivnih ugovora - opšteg i posebnog, kako bi Inspektorat i Poreska uprava mogli da kontrolišu obračun i visinu plate jer nam sadašnje stanje govori da, nažalost, većina poslodavaca, naročito u privatnom sektoru, isplaćuju najnižu platu i za srednju stručnu spremu, kvalifikovane radnike, pa čak i visoku stručnu spremu - rekao je Stanković.

On je dodao da Savez sindikata želi i novi sistem isplate plata jer trenutno zakonski sistem ima 15 definicija plata, što uzrokuje konfuziju, a poslodavci interne akte, pojedinačne odluke i ugovore o radu koriste da utvrđuju visinu plata radnicima u Srpskoj.

Sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske održana je u hotelu "Kardijal" u Banji Vrućici u Tesliću.

Radnički media servis

Atrakcija