FBiH mora isplatiti državnim službenicima oko 81 milion KM

Autor  Sep 12, 2019

Federacija BiH treba da isplati državnim službenicima i zaposlenim 80.952.535 KM i to za tužbe po raznim osnovama za period od 2009. do 2017. godine, podaci su federalnog Ministarstva finansija.

Od ukupnog iznosa, na glavnicu se odnosi 43.503.500 KM, na zateznu kamatu 27.074.094 KM, na troškove sporova 7.466.461 KM, a na zateznu kamatu na troškove sporova 2.908.480 KM.

Najveći dio glavnice duga odnosi se na tužbe po osnovu umanjenog toplog obroka i to 15.114.390 KM, a na tužbe po osnovu neisplaćenih jubilarnih nagrada 2.607.509 KM, dok se na dnevnice odnosi 3.371.557 KM, te regres 5.523.252 KM.

Predsjedavajući radne grupe Vlade FBiH za vansudsku nagodbu Zlatko Hurtić rekao je da je FBiH tužilo oko 6.000 državnih službenika, po raznim osnovama, te dodao da se tu ne radi samo o jednoj, već u prosjeku po tri tužbe.

Prema njegovim riječima, presude su od 3.000 KM do 130.000 KM, a najveći broj tužbi je iz policije, inspekcije, te drugi državni službenici, prenosi hrvatski Večernji list u izdanju za BiH.

Hurtić je podsjetio da je 11. avgusta upućen javni poziv državnim službenicima za zaključivanje vansudske nagodbe, te da je krajnji rok 11. novembar, dodavši da im se, od momenta kada se odluče na vansudsku nagodbu, u roku od 60 dana isplati novac.

Atrakcija