Sindikat doktora medicine RS protiv zakona o štrajku Istaknuto

Autor  Okt 07, 2019

Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske se protivi tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku o kojem se vodi rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer se na neustavan način ograničava pravo na štrajk u djelatnostima u kojima se Vlada Republike Srpske pojavljuje u funkciji poslodavca.


"Na ovaj način se sindikatima koji su reprezentativni u granama djelatnosti ili oblastima djelatnosti u okviru navedenih područja djelatnosti, onemogućava zakonito organizovanje štrajka, jer se na osnovu nepreciznih zakonskih odredbi može tumačiti da štrajk mogu organizovati isključivo sindikati koji su reprezentativni na nivou navedenih područja djelatnosti, a što predstavlja zakonski nonsens.

Strukovni sindikat doktora medicine javno traži od poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da zatraže da Vlada kao predlagač izmjeni sporne odredbe ovog nacrta zakona i obavezno ga uputi na javnu raspravu." kaže se u saopštenju.

Radnički media servis
Atrakcija