Podrška Sindikata osnovnog obrazovanja Sindikatu zdravstvenih radnika u KS

Autor  Okt 07, 2019

Skupština povjereništva Sindikata osonovnog obrazovanja iodgoja F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo podržava borbu Sindikata zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo koja je usmjerena prema potpisivanju Kolektivnog ugovora, povećanju neto satnice i stavljanje u ravnopravan položaj svih radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, saopćeno je.

Skupština povjereništva SSOOiO F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo zadužila je članove organa - Skupštine povjereništva, Kantonalnog i Nadzornog odbora da svojim prisustvom u ponedjeljak, 07.10.2019. godine u 12:00 sati ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo podrže zdravstvene radnike Kantona Sarajevo, saopštili su iz ovog sindikata.

Radnički media servis
Atrakcija