Latifović o Radnoj verziji Kolektivnog ugovora: Izjednačavanje koeficijenata u svim kantonima u FBiH

Autor  Okt 10, 2019

Danas se u Sarajevu održava prezentacija Radne verzije okvirnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u FBiH, a bit će prezentovano i finansijsko stanje u zdravstvu za FBiH i kantone. U prezentaciji učestvuju predstavnici Vlade KS, Vlade FBiH, te predstavnici Sindikata KCUS-a i Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH.

"Najvažniji elementi Radne verzije okvirnog Kolektivnog ugovora su izjednačavanje koeficijenata u svim kantonima u FBiH", rekao je za Radnički media servis predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva F BiH Zijad Latifović.


O prezentaciji finansijskog stanja, on kaže da su "ključni problemi  nedovoljno finansiranje zdravstvenog sektora,neiznalaženje za dodatna sredstva (akcize, PDV)."


"Nezavisni sindikat zdravstva FBiH je sam izradio procjenu finansijskog stanja u FBiH, s obzirom da je praksa da jedna strana podnese zahtjev za početak pregovora drugoj, pripremili smo radnu verziju Kolektivnog ugovora sa potrebnim proračunima koju ćemo uputiti u proceduru podnošenja zahtjeva za početak pregovora prema nadležnom ministarstvu", rekao je Latofović za Radnički media servis.


Na pitanje da li je bilo problema da "spoji" učenike u ovoj prezentaciji /vlada KS,Sindikat KCUS, Vlada FBiH, Latifović je rekao: "Nismo imali problema da spojimo Sindikat KCUS jer je Sindikat KCUS članica Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH, odnosno potpisali smo Sporazum o međusobnoj saradnji, imamo odličnu saradnju, Sindikat KCUS je organizator današnjeg skupa."


O efektima koje očekuje nakon iznijetih prijedoga  Radne verzije okvirnog Kolektivnog ugovora, Latifović kaže "da će se Nakon iznijetih prijedloga Radne verzije okvirnog Kolektivnog ugovora dati jedan određeni vremenski rok našim članovima da daju primjedbe na akt, po prvi put akt ulazi u javnu raspravu prije početka procedure pregovora, nakon toga očekujemo početak pregovora oko donošenja Kolektivnog ugovora. Prezentacija je održana u svim kantonima u FBiH na kojoj su prisustvovali radnici, predstavnici poslodavaca, vlade i drugih sindikata."

Latofić je za Radnički media servis komentarisao i dešavanja u zdravstvu Hrvatske i prelijevanju istovjetnih a nadolazećih problema.
"Naravno, Nezavisni sindikat zdravstva FBiH ima saradnju sa Sindikatom u Hrvatskoj, pratimo dešavanja u njihovoj zemlji, slična situacija ubrzo očekuje i nas. Hrvatska je ušla u EU, imaju nedostatak zaposlenika u svojoj zemlji, ustanove negativno posluju, slično se finansiraju kao i mi i nažalost mislim da u budućnosti i nas čekaju isti problemi", rekao je Latifović u razgovoru za Radnički media servis.

Radnički media servis
Atrakcija