Hurtić na čelu Radne grupe

Autor  Okt 10, 2019

Vlada Federacije BiH danas je imenovala radnu grupu za utvrđivanje prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika. Njen zadatak je da, u roku od 40 dana, zajedno s predstavncima vlada zainteresiranih kantona u FBiH, obavi pregovore sa ovlaštenim predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, saopćeno je iz Vlade FBiH.

U slučaju postizanja saglasnosti s predstavnicima Samostalnog sindikata, parafirani prijedlog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika, radna grupa će dostavitu premijeru Federacije BiH i Federalnom ministarstvu pravde na dalje postupanje.

Radna grupa i njen predsjednik su obavezni da pregovore za utvrđivanje prijedloga ovog kolektivnog ugovora vode tako da u toku jedne budžetske godine ne mogu biti utvrđena veća izdvajanja, tj. dodatna sredstava u odnosu na ona koja su utvrđena u Budžetu FBiH za 2019. godinu za finansiranje provedbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH, koji je trenutno u primjeni.

Za predsjednika ove radne grupe imenovan je Zlatko Hurtić, a za članove Goran Miraščić, Alija Aljović, Alen Taletović i Jovica Lazić.

Radnički media servis

Atrakcija