Latifović o press-u i narednom kongresu: Uz nas je 141 hiljada od 167 hiljada članova sindikata Istaknuto

Autor  Feb 06, 2020

Od ukupnih 167.000 članova sindikata koji su upisani u registre zbog dobijanja reprezentativnosti SSS BiH, na strani sindikata koji su potpisali održavanja skupštine /kongresa 12. februara se nalazi 141.000 radnika, aktivnih učesnika i onih koji podržavaju ove aktivnosti, što daje potpuni legitimitet i obavezu da se ovaj kongres /skupština održi. ... "Pazite, svake godine iz radničkih plata samo na osnovu doprinosa odnosno poreza uplati više od 3 miliona i 700 hiljada KM a kroz indirektne poreze više od 5,5 milijardi maraka. Dakle od BDP od 18 milijardi, odnosno sume od 8,5 milijardi KM prihoda države je 5,5 milijardi maraka koje država dobije od radnika. E to su ključni podaci iz kojih ćemo crpiti našu snagu u pregovorima kako bi i država i poslodavci shvatili da je jačanje pozicije i prava randika i sindikata zapravo najveći interes države i poslodavaca.Ključno je da se shvati da Savez sindikata najmanji sadržalac različitih potreba i interesa svih članica Saveza i da rad i odluke moraju biti u interesu svih a ne samo pojedinih članica", kaže Zijad Latifović, čelnik Nezavisnog sindikata zdravstva F BiH

U Sarajevu će u petak (7. februara)  biti održana press konferencija na kojoj će biti najvljeno održavanje Kongresa SSSBiH. O čemu će biti govora na ovoj press konferenciji i koji su ciljevi SSSBiH nakon kongresa za Radnički media servis govorio je predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva F BiH Zijad Latifović.

Radnički media servis: Možete li iznijeti neke detalje ove press konferencije na kojoj će biti najavljen Kongres SSS BiH?

Latifović: Na ovoj press konferenciji predstaviti ćemo  šta je naša namjera – da se legalizira rad SSSBiH. Obzirom da u protekle dvije godine, nakon propalog 14. kongresa zbog napuštanja delegata koje  su poveli Bajramović i Šatorović, nije bilo nikakvog socijalnog dijaloga ni u kojem obliku, Granski sindikati, njih 12, koji su podržali (legaliziranje rada SSSBiH) pokušali su kroz nastavak 14 kongresa, da se nastavi socijalni dijalog. Međutim, zbog opstrukcija nismo uspjeli da održimo nastavak 14 kongresa. Pošto su se radnici našli u beznađu bez socijalnog dijaloga sa poslodavcima i vladom, nije bilo moguće ni na koji način zaštiti prava velikog broja radnika koji nisu članovi velikih granskih sindikata. Grupacija ovih sindikata ( njih 12) uz podršku svih industrijskih sindikata je odlučila da održi legitimnu skupštinu/kongres i da izvrši registraciju takvog Saveza i tako postane legalan i legitiman sa ostala dva socijalna partnera – poslodavce i vladu. U medjuvremenu smo, uz podršku 16 sindikata koji su to potpisali ( da se sazove kongres i izvrši regristracija), odblokirali  rad ESV-a i spriječili donošenje zakona o ustupanju radnika u obliku koji je bio predložen. Nakon što smo odblokirali rad ESV-a, formirali smo odbor za održavanje Kongresa / Skupštine i uputili poziv i radne materijale svim granskim sindikatima, dakle, i Šatorovićevom sindikatu.

Radnički media servis: Pridružili su Vam se i neki sinidkati koji su ranije imali drugačiji stav? Kurtović je govorio na skuštini Sindikata srednjeg obrazovanja, stvari su počele poprimati realniji diskurs ....

Latifović: Neki sindikati su održali svoje skupštine, poput Sindikata srednjeg obrazovanja, Sindikata građevine ... i na njima su donijeli određene odluke kako ne bi bili isključeni iz ovog procesa koji smo pokrenuli  u objedinjenju cijelog saveza i nastavka njegovog rada. Vrlo važno je naglasiti da odluke ovih granskih sindikata  nisu odluke pojedinaca, već organa tih sindikata, skupština i upravnih odbora, za razliku od kolege Šatorovića koji je sam sebi dao ekskluzivno pravo da on jedini predstavlja Savez i istupa u javnosti.

Radnički media servis:  Koliko je procentualno – radnika, članova sindikata uz Vas i ovaj Kongres najavljen za 12 februar?

Latifović: Od ukupnih 167.000 članova sindikata koji su upisani u registre zbog dobijanja reprezentativnosti SSS BiH, na strani sindikata koji su potpisali održavanja skupštine /kongresa 12. februara se nalazi 141.000 radnika, aktivnih učesnika i onih koji podržavaju ove aktivnosti, što daje potpuni legitimitet i obavezu da se ovaj kongres /skupština održi.

Radnički media servis:  Koji su Vam glavni ciljevi nakon kongresa 12 februara?

Latifović: Glavni cilj održavanja ove skupštine / kongresa je da konačno odredimo najnižu platu koja sigurno neće biti 400 ili 500 KM, kako govori Šatorović, nego ćemo se potruditi da ona bude 70% prosječne plate.
Drugi najvažniji cilj je da se donese opći kolektivni ugovor koji bi zaštitio i više od 380.000 radnika koji u ovom trenutku nisu sindikalno organizovani.  I treći cilj, na kojem ćemo insistirati je  donošenje Zakona o sindikatu koji će sindikatima omogućiti da ih se tretira na poseban način i da se radnici postave na mjesto koje im pripada u ovoj državi – pazite, svake godine iz radničkih plata samo na osnovu doprinosa odnosno poreza uplati više od 3 miliona i 700 hiljada KM a kroz indirektne poreze više od 5,5 milijardi maraka. Dakle od BDP od 18 milijardi, odnosno sume od 8,5 milijardi KM prihoda države je 5,5 milijardi maraka koje država dobije od radnika. E to su ključni podaci iz kojih ćemo crpiti našu snagu u pregovorima kako bi i država i poslodavci shvatili da je jačanje pozicije i prava randika i sindikata zapravo najveći interes države i poslodavaca. Ključno je da se shvati da Savez sindikata najmanji sadržalac različitih potreba i interesa svih članica Saveza i da rad i odluke moraju biti u interesu svih a ne samo pojedinih članica.

Radnički media servis

Atrakcija