Granski sindikati SSSBiH - Izborna skupština sutra u Sarajevu Istaknuto

Autor  Feb 11, 2020

Šesnaest granskih sindikata Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) sutra će u Sarajevu održati Skupštinu sindikata na kojoj bi trebali izabrati novo rukovodstvo.

Predsjednik Organizacionog odbora za sazivanje ove skupštine i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović je izjavio da je 16 granskih sindikata potpisalo odluku o sazivanju, odnosno održavanju Skupštine, te da će sjednici u smislu podrške prisustvovati i predstavnici još dva granska sindikata.

- SSSBiH u Ministarstvu pravde nema upisan statut i nema izabrane organe i tijela. Savez ima samo u registru upisan po presudi Ustavnog suda BiH. Sutra ćemo usvojiti poslovnik o radu, statut, staviti van snage nelegalnu Skupštinu koja je održana 21. oktobra 2018. godine u Zenici, te izabrati predsjednika, upravni odbor, organe i tijela, a to su statutarna komisija i nadzorni odbor – kazao je za Fenu Kurtović.      

Kako je dodao, među ovih 16 granskih je devet industrijskih sindikata, odnosno svi industrijski sindikati koji su u sastavu SSSBiH i potpisali su da dolaze na ovu skupštinu, odnosno kongres.    

- Najjasnije poruke koje će biti poslane sa ove skupštine jesu da se potpiše opći kolektivni ugovor, da se utvrdi minimalna plaća u FBiH, te zakon o sindikatima - dodao je Kurtović.

Radnički media servis
Atrakcija