Održana konstituirajuća sjednica SSS BiH, izabrani potpredsjednici Istaknuto

Autor  Feb 26, 2020

Danas je u Sarajevu u Domu sindikata održana konstituirajuća sjednica SSS BiH. Konstituisani su organi SSSBiH, kako Upravni tako i Nadzorni odbor, Statutarna komisija te Predsjedništvo SSS BiH.


Izabrana su i tri potpredsjednika: Samir Kurtović, Bajro Melez i Lejla Čatić, izjavio je za Radnički media servis Mirza Hadžiabdić, predsjednik Unije samostalnih sindikata policije F BiH i član Organizacionog odbora održane Skupštine SSSBiH.

"Na današnjoj konstituirajućoj sjednici dogovorene su i određene aktivnosti u narednom periodu  formalno-pravne prirode vezene za podnošenje zahtjeva za upis u registar kod nadležnog ministarstva. Takođe, doneseno je više odluka s ciljem realizacije zaključaka Skupštine SSSBIH održane 12.02.2020. godine, među kojima je i realizicija zaključka u vezi sa aktivnostima oko donošenja propisa kojim se utvrđuje minimalna plata u FBiH , zaključak o podnošenju inicijative o donošenju općeg kolektivnog ugovora, zakona o sindikatima i novog zakonu o štrajku, kao i odluke o aktivnostima koje se odnose na sam SSSBiH. Najavljeno je i održavanje izbora na kantonalnom nivou, dakle, u kantonalnim odborima, čime bi se u potpunosti dovršio izborni proces nakon održane skupštine 12. februara", rekao je Hadžiabdić.

Pred današnju konstiturajuću sjednicu obaviještene su članice Saveza od Selvedina Šatorovića, koji se neovlašteno predstavlja predsjednikom Saveza, da će zgrada Doma sindikata biti zatvorena zbog dezinfekcije i deratizacije, što je bio neuspio pokušaj sprečavanja održavanja današnje konstituirajuće sjednice, koja je ipak održana, kako je i najavljeno u zgradi Doma sindikata, a na konstituirajućoj sjednici je ocijenjeno da je ovakav pokušaj sprečavanja održavanja sjednice nedostojan i diletantski potez koji je ostao bez željenog rezultata.

Radnički media servis

Atrakcija